Research®plus可调量程移液器100–1000μl(3120000267)

Research®plus可调量程移液器100–1000μl(3120000267)

量程:100–1000 μl 系统误差:±3.0%,±3.0 μl;±1.0%,5.0μl;±0.6%,±6.0 μl 随机误差: ±0.6%,±0.6μl;±0.2%,±1.0μl;±0.2%,±2.0μl

Research®plus可调量程移液器100–1000μl(3120000267)商品说明

  • 采用PerfectPiston™系统的高科技材质,坚固耐用,耐高温抗腐蚀
  • 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌,操作更安全
  • 四位数字体积显示,位置合理,便于移液时观察
  • **人体工程学设计,重量轻,显著减少操作用力,避免发生手部重复性劳损(RSI)
  • 伸缩式弹性吸嘴设计,防止吸头安装高高低低,确保移液气密性和均一性
  • 密度调节功能,适用于不同密度的液体,通用性更广泛
量程 体积 系统误差 随机误差
深灰色控制按钮,适配10 μl吸头
0.1–2.5 μl 0.25 μl ±12.0% ±0.03 μl ±6.0% ±0.015 μl
1.25 μl ±2.5% ±0.031 μl ±1.5% ±0.019 μl
2.5 μl ±1.4% ±0.035 μl ±0.7% ±0.018 μl
灰色控制按钮,适配20 μl吸头
0.5 - 10 μl 0.5 μl ±8.0% ±0.04 μl ±5.0% ±0.025 μl
1 μl ±2.5% ±0.025 μl ±1.8% ±0.018 μl
5 μl ±1.5% ±0.075 μl ±0.8% ±0.04 μl
10 μl ±1.0% ±0.1 μl ±0.4% ±0.04 μl
灰色控制按钮,适配20 μl L吸头
2–20 μl 2 μl ±5.0% ±0.1 μl ±1.5% ±0.03 μl
10 μl ±1.2% ±0.12 μl ±0.6% ±0.06 μl
20 μl ±1.0% ±0.2 μl ±0.3% ±0.06 μl
黄色控制按钮,适配200 μl 吸头
2–20 μl 2 μl ±5.0% ±0.1 μl ±1.5% ±0.03 μl
10 μl ±1.2% ±0.12 μl ±0.6% ±0.06 μl
20 μl ±1.0% ±0.2 μl ±0.3% ±0.06 μl
10–100 μl 10 μl ±3.0% ±0.3 μl ±1.0% ±0.1 μl
50 μl ±1.0% ±0.5 μl ±0.3% ±0.15 μl
100 μl ±0.8% ±0.8 μl ±0.2% ±0.2 μl
20–200 μl 20 μl ±2.5% ±0.5 μl ±0.7% ±0.14 μl
100 μl ±1.0% ±1.0 μl ±0.3% ±0.3 μl
200 μl ±0.6% ±1.2 μl ±0.2% ±0.4 μl
桔黄色控制按钮,适配300 μl 吸头
30–300 μl 30 μl ±2.5% ±0.75 μl ±0.7% ±0.21 μl
150 μl ±1.0% ±1.5 μl ±0.3% ±0.45 μl
300 μl ±0.6% ±1.8 μl ±0.2% ±0.6 μl
蓝色控制按钮,适配1000 μl 吸头
100–1.000 μl 100 μl ±3.0% ±3.0 μl ±0.6% ±0.6 μl
500 μl ±1.0% ±5.0 μl ±0.2% ±1.0 μl
1.000 μl ±0.6% ±6.0 μl ±0.2% ±2.0 μl
紫色控制按钮,适配5 ml 吸头
0,5–5 ml 0.5 ml ±2.4% ±0.012 ml ±0.6% ±0.003 ml
2.5 ml ±1.2% ±0.03 ml ±0.25% ±0.006 ml
5 ml ±0.6% ±0.03 ml ±0.15% ±0.008 ml
青绿色控制按钮,适配10 ml 吸头
1–10 ml 1 ml ±3.0% ±0.03 ml ±0.6% ±0.006 ml
5 ml ±0.8% ±0.04 ml ±0.2% ±0.01 ml
10 ml ±0.6% ±0.06 ml ±0.15% ±0.015 ml
 
       