Research®plus12道移液器10–100 μl(3122000043)

Research®plus12道移液器10–100 μl(3122000043)

量程:10–100 μl 系统误差:±3.0%,±0.3 μl;±1.0%,0.5 μl;±0.8%,±0.8 μl 随机误差: ±2.0%,±0.2μl;±0.8%,±0.4μl;±03%,±0.3 μl

Research®plus12道移液器10–100 μl(3122000043)商品说明

  • 采用PerfectPiston™系统的高科技材质,坚固耐用,耐高温抗腐蚀
  • 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌,操作更安全
  • 四位数字体积显示,位置合理,便于移液时观察
  • **人体工程学设计,重量轻,显著减少操作用力,避免发生手部重复性劳损(RSI)
  • 伸缩式弹性吸嘴设计,防止吸头安装高高低低,确保移液气密性和均一性
  • Eppendorf 密度调节功能,适用于不同密度的液体,通用性更广泛
  • 单独活塞设计,每个通道可单独拆卸,便于维护和清洁
  • 通道数字标识,确保同一方向移液

量程 体积 系统误差 随机误差
灰色控制按钮,适配 20 μl 吸头
0.5–10 μl 0,5 μl ±12,0% ±0,06 μl ±8,0% ±0,04 μl
  1 μl ±8,0% ±0,08 μl ±5,0% ±0,05 μl
  5 μl ±4,0% ±0,2 μl ±2,0% ±0,1 μl
  10 μl ±2,0% ±0,2 μl ±1,0% ±0,1 μl
黄色控制按钮,适配 200 μl 吸头
10–100 μl 10 μl ±3,0% ±0,3 μl ±2,0% ±0,2 μl
  50 μl ±1,0% ±0,5 μl ±0,8% ±0,4 μl
  100 μl ±0,8% ±0,8 μl ±0,3% ±0,3 μl
桔黄色控制按钮,适配 300 μl 吸头
30–300 μl 30 μl ±3,0% ±0,9 μl ±1,0% ±0,3 μl
  150 μl ±1,0% ±1,5 μl ±0,5% ±0,75 μl
  300 μl ±0,6% ±1,8 μl ±0,3% ±0,9 μl